Isnin, 26 Feb 2018
 
 

 

 
 
  PBS punca anak pasif belajar (Berita Harian: 22022013) - MOE

MAKLUM BALAS SURAT PEMBACA

 

 

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ingin merujuk kepada Surat Pembaca “Ibu Runsing, Kuala Lumpur” dalam ruangan Forum akhbar Berita Harian bertarikh 22 Februari 2013PBS punca anak pasif belajar.

 

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah merupakan pentaksiran yang bersifat holistik yang menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Kebangsaan. PBS terdiri daripada dua komponen akademik iaitu Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP) dan dua komponen bukan akademik iaitu Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK).

 

Bagi murid tingkatan 1, hanya PS sahaja yang baru dilaksanakan bagi komponen akademik, manakala PPsi dan PAJSK bagi komponen bukan akademik. PS dilaksanakan dengan memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran secara formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P atau pentaksiran secara sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun.

 

PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).Melalui PS, Pentaksiran Rujukan Standard digunakan untuk melaporkan prestasi atau tahap penguasaan murid dalam pembelajaran dengan merujuk kepada pernyataan standard dalam Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi setiap mata pelajaran.  DSP ini terdiri daripada pernyataan standard, deskriptor dan evidens. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain.

 

PS boleh dilaksanakan di dalam atau luar bilik darjah dan sama ada  secara formal atau tidak formal. Justeru, guru perlu meneliti dan memahami apa yang tertulis dalam DSP agar dapat menyediakan instrumen pentaksiran yang sesuai dan dapat mengukur kemahiran murid.

 

Contoh yang diberi B3D1E2 – menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas atau B4B3E1 -  menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi Malaysia, walaupun ia berbentuk fakta, guru boleh menghasilkan instrumen pentaksiran mengikut kreativiti guru. Guru juga perlu mempelbagaikan instrumen mengikut kesesuaian dan prestasi murid.

 

Sebagai contoh jika seorang guru Geografi hendak memastikan sejauh mana muridnya boleh  ‘menghurai kepentingan ciri bentuk muka bumi’, guru boleh mengujinya melalui aktiviti lisan. Guru juga boleh membuat aktiviti di hadapan kelas menggunakan kompas bagi menentukan arah lapan mata angin. Guru masih boleh menggunakan paper and pencil test, dengan meminta murid menulis langkah  satu persatu mengikut tertib bagi menentukan arah mata angin. Begitu juga untuk mata pelajaran Pendidikan Islam, contohnya ‘boleh mengambil wuduk dengan betul’ guru boleh membawa murid ke paip air, kemudian minta murid mengambil wuduk mengikut cara yang betul. Semasa murid melakukan amali mengambil wuduk tersebut, guru memerhati dan menilai sama ada murid tersebut benar-benar boleh mengambil wuduk dengan betul. Jika semasa menilai itu, guru melihat ada yang tidak betul, guru boleh membimbing murid melaksanakannya dengan betul.

 

Dalam hal ini, PS berperanan sebagai satu proses untuk mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi. Oleh itu, P&P dan pentaksiran dilaksanakan sehinggalah murid dapat menguasai apa yang perlu dikuasai. Bagi murid yang cemerlang dan boleh menguasai sesuatu kemahiran dengan satu bentuk instrumen bolehlah meneruskan pembelajaran dan pentaksiran bagi topik yang seterusnya. Penglibatan aktif murid yang cemerlang sangat digalakkan untuk membantu rakan sebaya yang kurang cemerlang dalam memahami sesuatu topik sehingga mereka dapat menguasainya. Semangat untuk merasai kejayaan bersama-sama dapat dipupuk dalam kalangan murid menerusi PS. Selain daripada itu, murid perlu bersaing aktif dengan kebolehan diri sendiri mengikut standard prestasi yang telah ditetapkan untuk mempertingkatkan prestasi dalam sesuatu mata pelajaran.

 

Untuk maklumat lanjut sila hubungi meja bantuan sama ada melalui e-mel atau panggilan telefon sepertimana maklumat yang tertera dalam portal www.moe.gov/lp.

 

 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 

 
 

 

Program Mesra Rakyat Dan KABB Daerah Shah Alam
Biro Pengaduan Awam Negeri Selangor akan mengadakan Program MESRA Rakyat dan Kaunter Aduan Bergerak Bersepadu (KABB) Daerah Shah Alam seperti ketetapan berikut

Tarikh : 16 Julai 2016 (Sabtu)
Masa : 9.00 pagi hingga 2.00 petang
Tempat : Dewan Bunga Kertas, Seksyen U2, Taman TTDI Jaya, Shah Alam
Perasmian : YBhg. Datuk Harjeet Singh, Ketua Pengarah Biro Pengaduan Awam

 
 
 

 
© 2018. All Rights Reserved. Disclaimer | Privacy Policy | Security Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with the prior written permission of BERNAMA.
Best viewed in Firefox 3.0 & Internet Explorer 7.0 with 1024 x 768 resolution